Poznaj siebie i działaj

 

 

Nasza Fundacja dołączyła do pilotażowej odsłony
programu Pajacyk: POMOC PSYCHOSPOŁECZNA!

Wymuszona izolacja i brak kontaktu fizycznego z rówieśnikami sprawiają, że kondycja psychiczna młodych ludzi pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Program „Pajacyk” do tej pory był nam znany z akcji dożywiania dzieci. Od początku marca PAH rozszerzyła działalność o wsparcie psychologiczne dla młodych osób. Od maja działamy razem z Pajacykiem! Naszym wspólnym celem jest zapewnienie dzieciom adekwatnej pomocy w tych trudnych czasach.

 

Dołączenie do programu daje nam możliwość jeszcze szerszego dotarcia z pomocą do dzieci i młodzieży w naszym regionie! W ramach programu będziemy mogli sfinansować działalność:
– Punktu pomocy psychologicznej, oferującego między innymi indywidualne poradnictwo psychologiczne, pomoc dziecku w rozwiązywaniu jego problemów osobistych, terapię indywidualną i rodzinną, interwencję kryzysową, wsparcie działań wychowawczych rodziców.
– Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży mających na celu podniesienie kompetencji emocjonalno- społecznych uczestników poprzez wyposażenie ich w umiejętności rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, budowania dobrych relacji z innymi, ustalania i osiągania pozytywnych celów, ograniczania destrukcyjnych i agresywnych zachowań, itp.
– Zajęcia twórcze: taneczne, plastyczne i prac ręcznych, nauka programowania oraz kulinarne
– Udział w wydarzeniach kulturalnych( teatr, kino, itp.)
– Zajęcia sportowo-rekreacyjne , wycieczki turystyczno- krajoznawcze.
– Warsztaty dla rodziców pn. „Szkoła dla rodziców czyli jak mówić, żeby dzieci słuchały
i jak słuchać, żeby do nas mówiły”.

Kto zostanie objęty naszą pomocą? My, jak i pozostałe organizacje działające w ramach Pajacyk: pomoc psychospołeczna, przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb w naszych regionach. Wśród podopiecznych objętych programem znajdą się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia, wychowankowie Świetlicy „Oratorium”, rodzice/ opiekunowie dzieci oraz chętni mieszkańcy Świdnicy, którzy przystąpią do projektu.

W sumie pomoc psychospołeczna obejmie blisko 370 dzieci i ponad 200 dorosłych – rodziców, opiekunów, pedagogów. Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:
Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/
Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/

TRWAJĄ ZAPISY DO PROJEKTU!

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz rodziców do udziału w projekcie w ramach programu Pomoc psychospołeczna pn. „Poznaj siebie i działaj”
Czas realizacji projektu: od maja do 30. Listopada 2021
Uczestnicy: dzieci i młodzież od 6 do roku życia
Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu można uzyskać w siedzibie Fundacji lub pod numerem telefonu: 605 950 620
Osoba do kontaktu: Danuta Capek
Świetlica – Oratorium
ul. A. Mickiewicza 9 w godz. 12.00- 18.00

Projekt został zrealizowany w ramach programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej