O projekcie „Kochajmy Polskę z całych sił”

Tytuł projektu:

„Kochajmy Polskę z całych sił” – program edukacyjno- turystyczno- krajoznawczy.

Termin realizacji: Maj 2018r – Czerwiec 2019r

Obszar realizacji: Świdnica

Projektodawca: Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom  „Ut Unum Sint”

Rekrutacja trwa do 20.06.2018 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu „Kochajmy Polskę z całych sił” jest rozwój edukacji obywatelskiej i historycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Świdnicy, poprzez aktywne i twórcze formy przyswajania wiedzy i umiejętności twórczych, prowadzące do zwiększenia poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Biuro projektu: 58-100 Świdnica, ul. Adama Mickiewicza 9

tel. 74 853 33 27  lub 605 950 620

e-mail: fundacja.utunumsint@gmail.com

www.utunumsint.pl

Koordynator projektu: Danuta Capek

Regulamin projektu

Klauzula informacyjna – RODO

  

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich