Zwiedzamy Świdnicę
Konkurs Piosenki
Patriotycznej
Spotkanie
z kombatantami

Olimpiada sportowa