Działania fundacji

Troską Fundacji objęte jest nie tylko dziecko, lecz cała rodzina. Nie można bowiem skutecznie oddziaływać na dzieci, pozostawiając w cieniu ich rodziców. Metodę zainspirowały dzieci. To one zapraszały rodziców do udziału w różnych uroczystościach, spotkaniach, zapraszały do kontaktu z osobami prowadzącymi fundację. Różnego rodzaju spotkania w  ich domach przełamywały barierę nieufności i pozwalały na tworzenie się trwałych więzi z nimi. Szczególnie pomocne okazywały się w tym różnego rodzaju uroczystości, albowiem Fundacja nie ogranicza swojej działalności tylko do dni roboczych, od poniedziałku do soboty. Wykorzystuje  różnego rodzaju okazje, które pozwalają być razem osobom z nią związanym,  oprócz wyznaczonych rytmem tygodnia, godzin. Takimi momentami są Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, uroczystości związane z przyjmowaniem przez dzieci sakramentów św. Chrztu, I Komunii, Bierzmowania, itp.

Stałe formy działalności Fundacji:

 • Niepubliczne Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium”
 • Hostel dla ofiar przemocy;
 • Wypoczynek letni i zimowy w formie półkolonii i kolonii.
 • Imprezy o charakterze kulturalnym m.in. koncerty, wystawy, festyny, itp.

Źródła finansowania

Fundacja posiada wielu  Dobroczyńców. Są oni wpisani na stałe w historię dzieła. Poza materialnym wymiarem relacji w jaką wchodzi Fundacja z tymi osobami,  istnieje głębszy, personalno-społeczny aspekt takiej współpracy. Dzieci widząc stale powiększające się grono ludzi dobrej woli, czują, że nie są odrzucone przez społeczeństwo. Dla zapraszanych do współtworzenia Fundacji dorosłych kontakt z biedą staje się doświadczeniem, a nie teorią.  Doświadczeniem, które wyzwala w nich to co bardziej ludzkie i co czyni życie pięknym – prawdziwą gotowość służby dla innych, która staje się postawą życiową.

Fundacja w realizacji celów statutowych współpracowała z wieloma organizacjami przy realizacji opracowywanych przez siebie projektów. Jej działalność jest zauważana przez władze Świdnicy, które  systematycznie od 1991 r. przekazują  dotacje.

Fundacja  podejmowała i podejmuje różne zadania we współpracy z organami administracji publicznej między innymi:  Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwem Finansów oraz korzystała ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  POKL.

Ponadto działalność statutowa Fundacji wspierana była przez inne organizacje pozarządowe, świdnickie parafie oraz firmy, m.in: Fundację na Rzecz Rodziny J i L. Buzek , Fundację  Pomoc Społeczna SOS, Fundacją Banku Zachodniego „Pomoc Ludziom”, „Bank Dziecięcych Uśmiechów”,  Support Internationl z Niemiec, Stowarzyszenie La Spigolatrice z Włoch, Stowarzyszenie AVSI, ATM Grupa SA, Klingenburg International  Sp.z o.o,  Świdnicki Bank Żywności, Rotary Club, Fundację dla Polski, Fundację Muszkieterów, Polską Akcję Humanitarną, PFPD” Maciuś”, Cukiernię Kasia J.E. Kępa, Piekarnię Bieżyński, Tora Zajdel II Sp. z o.o, Pro Kart,  PPHU Dortplast Sp. z o.o., Cukiernię Romena S.C., Cukiernię Chojecki, Aptekę Samarytańską, Zakład Konfekcji Skórzanej Czesław Piekielnik, Przewozy Guliwer,  Firmę Danone Sp. z o.o,,

Zrealizowane projekty:

 • „Ośrodek opiekuńczo – wychowawczy” – 1992/93r.
 • „Oratorium – miejsce spotkań z dziećmi” – 1993r.
 • „Wakacje dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” – 1995 r.
 • „Ochrona zdrowia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”- 1996r.
 •  „Rodzinny program integracji społecznej” 1996/7 r.
 • „Warsztaty Terapii Rodzinnej” – 1997 r.
 • „ Terapeutyczne Ognisko Muzyczne” – 1997r.
 •  „Kolonie profilaktyczno lecznicze” od 1996 do 1999r..
 • „ Nasz dom – działalność profilaktyczno wychowawcza wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin” 1999/2001r
 • „Kapitalny remont dachu i stropów w budynku Fundacji” 1999/2000r.
 • „Opieka  na Odległość”  1998- 2008
 • „Program opieki nad dzieckiem i rodziną” 2006/7 r..
 • „Pozwól mi osiągnąć sukces”2007r.
 • „Wypoczywam i poznaję historię Polski”  2009/10 r.
 • „Wypoczywam i poznaję siebie oraz świat, w którym żyję”  2010/11 r.
 • „Odkryj swoje możliwości” 2009/11r.
 • „Radosne dzieciństwo” 2012/14 r.
 • „Razem w Rodzinie” 2013/14
 • Kochajmy Polskę z całych sił – 2018/19 – współfinansowany ze środków
  Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych.
 •  Poznaj siebie i działaj – 2021 – współfinansowany w ramach programu
  Pajacyk – pomoc psychospołeczna Polskiej Akcji Humanitarnej.

„Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium”

oraz Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie

jest współfinansowany przez Gminę Miasto Świdnica”

Fundacja Ut Unum Sint w miesiącu lipcu 2021  korzystała z dofinansowania
posiłków  w ramach program Pajacyk – Dożywianie dzieci Polskiej Akcji
Humanitarnej.
Również w roku szkolnym 2021/22 korzystamy z dofinansowania posiłków dla
dzieci w Świetlicy Oratorium w ramach programu Pajacyk Polskiej Akcji
Humanitarnej.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Zapraszamy do odwiedzenia Facebooka :

Przedszkole Fundacji Ut Unum Sint : https://www.facebook.com/Przedszkole-Fundacji-Ut-Unum-Sint-1602575846737947

Świetlica Profilkatyczno- wychowawcza „Oratorium”:  https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-organization/%C5%9Awietlica-Profilaktyczno-wychowawcza-Oratorium-Fundacja-Ut-Unum-Sint-103122375294983/